Graduacja i wręczenie dyplomu – listopad 2023

Efekty:
Uzyskane 2 certyfikacje Scrum.org (PSM I i PSM II) oraz Kanban University (KMP), możliwość uzyskania certyfikacji PSM III, status absolwenta uprawniający Cię do wzięcia udziału w następnej Szkole w roli mentora, współautorstwo książki, wsparcie na rynku pracy m.in. poprzez polecanie Cię organizacjom o dojrzałej zwinności.